Een jaar vol sponsorevenementen voor Little Superheroes: 100 holes voor het goede doel (het werden er 117), Koningsdag verkoop, De Nijmeegse Vierdaagse en De Papendorpse Run voor Little Superheroes, met een totale opbrengst van: €16.030. Daarnaast ontvingen we nog veel donaties buiten de evenementen om.

Januari 2018

Bezochten Steffie en Willem het oude Ark Angels Educare en de plek waar het nieuwe Ark Angels Educare gebouwd zou worden. Het was een inspirerende reis voor de twee bestuursleden.

December 2018

Werd de bouw van Ark Angels Educare volbracht, een mijlpaal! Door de geweldige opbrengst van de fondsenwerving kon ook worden bijgedragen aan school fees voor 10 kinderen op Little Lambs Educare voor heel 2018, zodat ook kinderen van ouders die dit niet konden betalen goed opgevangen konden worden. Ook zit er nog geld in de kas dat gebruikt kan worden voor het verbeteren van de daycares en het toewerken naar een grotere mate van zelfstandigheid.

#

Comments are closed

Footer