Leefomstandigheden in Imizamo Yethu

Dichtbij het prachtige Hout Bay bij Kaapstad ligt de township Imizamo Yethu, Imizamo Yethu ontstond in het begin van de jaren 90’ toen 450 families naar Hout Bay verhuisden. In Hout Bay wonen vooral blanke, rijke mensen, dichtbij de armere zwarte gemeenschap in Imizamo Yethu. Inmiddels wonen er zo’n 30.000 mensen in, die veelal Xhosa spreken. Van oorsprong komen zij vanuit de Eastern Cape en hebben zij zich samen met andere Afrikaanse immigranten in Imizamo Yethu gevestigd.

Ondanks dat er al veel ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de township, zijn de leefomstandigheden er nog steeds niet zoals ze zouden moeten. De meeste mensen wonen geforceerd in de zogeheten ‘shacks’. Er zijn nauwelijks faciliteiten met stromend water en sanitaire voorzieningen. Dit leidt tot grote gezondheidsproblemen bij een groot deel van de inwoners van Imizamo Yethu. Daarnaast ligt Imizamo Yethu in een gebied dat kwetsbaar is voor branden (‘high-risk fire area’) en zijn er vrijwel geen hulpdiensten in de nabije omgeving. Samen met de hoge mate van werkloosheid leidt dit tot drank- en drugsverslavingen, gewelddadige gangs en kinder- en vrouwenmisbruik.

Little Lambs Educare

In 1999 richtten Marlena & Johann van der Walt SEEDS Trust op en startten zij Little Lambs Educare, een opvang voor jonge kinderen in Imizamo Yethu. Met de oprichting van Little Lambs wilden Marlena & Johann werkloze ouders met kinderen de mogelijkheid bieden om op zoek te gaan naar werk.

In de loop der jaren heeft Little Lambs zich ontwikkeld tot een dagopvang waar gedurende 5 dagen per week, zo’n 260 kinderen (van 10 maanden tot 6 jaar oud) opgevangen kunnen worden. Tussen 2007 en 2012 is de school gerenoveerd. Na de renovatie bestaat de school uit 11 klassen, 17 wc’s, een keuken met veel materiaal, een veranda en een grote speelplaats. De school wordt gerund door een schoolhoofd en een volwaardige staff.

Missie Little Lambs Educare

Little Lambs Educare heeft als doel om jonge kinderen voor te bereiden op de basisschool en vervolgonderwijs om zo bij te dragen aan een goede start van het leven. Ook is het doel om kinderen de kans en ruimte te geven om op een veilige manier te spelen en te leren. Daarnaast krijgen kinderen gedurende de dag een warme maaltijd, cruciaal voor de fysieke en mentale ontwikkeling van jonge kinderen.

Betrokkenheid Little Superheroes

De meeste ouders betalen een bijdrage voor de opvang van hun kinderen. Daarnaast is er financiering vanuit de overheid, maar dit geldt niet voor alle kinderen. Niet alle ouders kunnen de school fees betalen (door verschillende omstandigheden). Onder andere hierdoor is Little Lambs Educare nog steeds voor een klein deel afhankelijk van donaties. Little Superheroes draagt, waar nodig, bij aan (lopende) kosten voor het voortbestaan van Little Lambs Educare. Het streven is om de daycare zo zelfvoorzienend mogelijk te laten zijn en te kijken naar duurzame oplossingen. 

Footer