Wat doen wij?

Door kleinschalige ontwikkelingsprojecten in Zuid-Afrika te steunen draagt Little Superheroes bij aan het verbeteren van de veiligheid, gezondheid en de toegang tot onderwijs voor kinderen die in townships leven.

Wij streven ernaar 90% of meer van de fondsen direct te investeren in de lokale projecten die we steunen. De overige 10% zal gebruikt worden om de vaste kosten van de stichting te dekken (o.a. bankkosten, kosten voor de website, drukkosten en campagnekosten) om zo de continuïteit van de stichting te kunnen waarborgen. Ieder bestuurslid zet zich vrijwillig voor Little Superheroes in, zonder enige vorm van financiële vergoeding. Hiermee houden wij de kosten zo laag mogelijk.

Samenwerking met lokale partners

Wij werken samen met lokale partnerorganisaties, zonder tussenpersonen. Op dit moment werken wij samen met SEEDS Trust in Zuid-Afrika. Deze organisatie heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om dagopvang Little Lambs Educare in township Imizamo Yethu tot een succes te maken.

Sinds 2015 is SEEDS Trust tevens betrokken bij de ontwikkeling van een (nieuwe) dagopvang in Overcome Heights: Ark Angels Educare.

Little Superheroes en SEEDS Trust werken samen om Ark Angels Educare en Little Lambs Educare succesvolle projecten te maken.

Onze aanpak

Van mei 2017 – mei 2018 hebben wij ons gericht op fondsenwerving voor het financieren van de speelplaats behorende bij Ark Angels Educare. Door te investeren speelruimte en duurzame materialen dragen wij bij aan de opbouw van Ark Angels Educare en daarmee aan een veilig plek voor kinderen in een township in de Overcome Heights.

In het eerste jaar is het ons gelukt de financiering voor de speelplaats rond te krijgen. Vanaf nu zullen wij bijdragen aan de doorlopende kosten. Hierbij kan worden gedacht aan de ‘schoolfees’ voor kinderen van ouders die dit niet (volledig) kunnen betalen, loon- en scholingskosten van medewerkers van het kinderdagverblijf en alle andere kosten die zijn verbonden aan het besturen van een kinderdagverblijf.

Op de langere termijn is ons doel de projecten zelfredzaam te maken. Om dit te kunnen realiseren wordt in samenwerking met onze partnerorganisatie in Zuid-Afrika, SEEDS Trust, gezocht naar mogelijkheden om lokaal geld te genereren, zoals het houden van boerderijdieren of de aanleg van een moestuin. Met de opbrengst hiervan kan naar een grotere mate van zelfstandigheid toegewerkt worden.

Footer