Ark Angels Educare

Leefomstandigheden Overcome Heights

Dichtbij het prachtige Kaapstad ligt een township in de Overcome Heights, waar meer dan 45.000 mensen wonen. De leefomstandigheden in de township zijn schrijnend. De meeste bewoners van de township wonen in metalen ‘shacks’, van 3m x 3m. Bijna niemand heeft stromend water in huis en mede daardoor worden de meeste mensen gedwongen om hun sanitaire behoeften buiten te doen. Er is een hoge mate van werkloosheid. Mede hierdoor komen drank- en drugsverslavingen, geweld en vrouw- en kindermisbruik veel voor. Kinderen die leven in de township zijn ondervoed en hebben weinig kansen om naar school te gaan.

Ark Angels Educare

Om de omgeving voor kinderen in de Overcome Heights veiliger te maken, ten minste gedurende de dag, is in 2015 Ark Angels Educare opgericht door Prosper, een van de bewoners van de township. Ark Angels Educare is een daycare die aanvankelijk in 1 kleine ‘shack’, op 25m2, 70 kinderen opving tussen de 0-6 jaar oud. De kinderen ontvingen daar zorg, aandacht en drie warme maaltijden per dag. Helaas beschikte de daycare op dat moment nog niet over alle faciliteiten om goede zorg te bieden aan de kinderen, zoals stromend water en sanitaire voorzieningen. Ook was er geen speelplaats om veilig te spelen.

Missie Ark Angels Educare

Elke Zwicker, projectleider van de stichting SEEDS Trust, raakte in september 2015 bij het project betrokken. Elke, die zich al jaren inzet om voorschoolse opvang in townships mogelijk te maken, zag potentie in het project van Prosper. Al snel was het haar missie om een nieuwe daycare te bouwen. Van maart 2018 t/m december 2018 is er gewerkt aan een nieuwe vestiging voor Ark Angels Educare. Stichting Little Superheroes heeft de speelplaats, muurschilderingen en bestrating van Ark Angels Educare gefinancierd en bijgedragen aan veiligheidsmaatregelen (o.a. beveiligingscamera’s).

Het nieuwe Ark Angels Educare werd op 14 januari 2019 feestelijk geopend. Er kunnen 70 kinderen opgevangen worden die twee warme maaltijden per dag krijgen en de ruimte hebben om te spelen en leren. De bouw van het nieuwe Ark Angels Educare zorgt er voor dat kinderen niet alleen thuis/op straat hoeven te zijn als hun ouders van huis zijn en geeft hen een veilig onderdak gedurende de dag. Daarnaast geeft het hun ouders de kans om te werken of op zoek te gaan naar werk, zonder dat zij hun kinderen alleen thuis hoeven te laten.

Met de bouw van de nieuwe Ark Angels Educare wordt uitgereikt naar de armsten van de Zuid-Afrikaanse bevolking. Er kan goede zorg geboden worden aan kinderen, waardoor hun ouders worden ontlast. Zij kunnen dan werken of op zoek gaan naar werk. Ook creëert Ark Angels Educare werkgelegenheid voor vrouwen, die opgeleid worden om in de dagopvang te werken.

Lange termijn visie

Het uitgangspunt van Little Superheroes is om projecten zelfredzaam te maken. Zo ook bij de daycares in townships in Zuid-Afrika. Om de kinderen van een goede juf, het benodigde lesmateriaal en maaltijden te kunnen voorzien moet per kind een school fee van €20/maand betaald worden. Niet alle ouders kunnen dit betalen (naar schatting 25% niet). Subsidies van de overheid kunnen een groot deel van de lopende kosten dekken, maar niet alles. Tot de daycare (zo goed als) zelfvoorzienend is zal Little Superheroes bijdragen aan de lopende kosten, zoals school fees, loon- en scholingskosten van medewerkers en alle andere kosten die verbonden zijn aan het besturen van een kinderdagverblijf. We willen namelijk dat ieder kind een eerlijke kans krijgt.

Footer