Living conditions Overcome Heights

Dichtbij het prachtige Kaapstad ligt een township in de Overcome Heights, waar meer dan 45.000 mensen wonen. De leefomstandigheden in de township zijn schrijnend. De meeste bewoners van de township wonen in metalen ‘shacks’, van 3m x 3m. Bijna niemand heeft stromend water in huis en mede daardoor worden de meeste mensen gedwongen om hun sanitaire behoeften buiten te doen. Er is een hoge mate van werkloosheid. Mede hierdoor komen drank- en drugsverslavingen, geweld en vrouw- en kindermisbruik veel voor. Kinderen die leven in de township zijn ondervoed en hebben weinig kansen om naar school te gaan.

Ark Angels Educare

Om de omgeving voor kinderen in de Overcome Heights veiliger te maken, ten minste gedurende de dag, is in 2015 Ark Angels Educare opgericht door Prosper, een van de bewoners van de township. Ark Angels Educare is een daycare die aanvankelijk in 1 kleine ‘shack’, op 25m2, 70 kinderen opving tussen de 0-6 jaar oud. De kinderen ontvingen daar zorg, aandacht en drie warme maaltijden per dag. Helaas beschikte de daycare op dat moment nog niet over alle faciliteiten om goede zorg te bieden aan de kinderen, zoals stromend water en sanitaire voorzieningen. Ook was er geen speelplaats om veilig te spelen.

Mission of Ark Angela Educare

Elke Zwicker, project leader of the foundation SEEDS Trust, got involved in the project in September 2015. Elke, who had worked to establish preschool education in townships for many years, understood the importance of Prosper. She took it as her mission to help build a new daycare. Van maart 2018 t/m december 2018 is er gewerkt aan een nieuwe vestiging voor Ark Angels Educare. Stichting Little Superheroes heeft de speelplaats, muurschilderingen en bestrating van Ark Angels Educare gefinancierd en bijgedragen aan veiligheidsmaatregelen (o.a. beveiligingscamera’s).

Het nieuwe Ark Angels Educare werd op 14 januari 2019 feestelijk geopend. Er kunnen 70 kinderen opgevangen worden die twee warme maaltijden per dag krijgen en de ruimte hebben om te spelen en leren. De bouw van het nieuwe Ark Angels Educare zorgt er voor dat kinderen niet alleen thuis/op straat hoeven te zijn als hun ouders van huis zijn en geeft hen een veilig onderdak gedurende de dag. Daarnaast geeft het hun ouders de kans om te werken of op zoek te gaan naar werk, zonder dat zij hun kinderen alleen thuis hoeven te laten.

By building the new Ark Angels Educare centre, we reach out to the poorest of the South African population. Good care can be provided to children, so that parents are relieved. They can start to work or try to find a job. In addition, Ark Angels Educare creates jobs for women who are trained to work in daycare.

Lange termijn visie

Little Superheroes heeft als doel om projecten zelfredzaam te maken. Zo ook bij de daycares in Zuid-Afrika. Ark Angels Educare wordt met hulp van een lokale stichting aangemeld bij de overheid. Zo kan het kinderdagverblijf van de overheid, per kind, een bijdrage ontvangen waardoor het de lopende kosten van het kinderdagverblijf voor het grootste deel kan dragen. Onze partnerorganisatie SEEDS Trust blijft eigenaar van het gebouw en zal zorg dragen voor het onderhoud. Little Superheroes blijft samen met SEEDS Trust de voortgang van het project observeren en zal waar nodig hulp bieden om toe te werken naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid.

Footer