Little Superheroes heeft vanaf 2019 een samenwerking met Stichting Vrienden Sengerema Hospital. Stichting Vrienden Sengerema Hospital is opgericht in 2011 en sindsdien verbonden aan het Sengerema Hospital. In samenwerking met de stichting zal Little Superheroes werken aan projecten voor betere zorg gericht op moeders en kinderen.

Het Sengerema Hospital

Het Sengerema Hospital, gelegen ten zuidwesten van het Victoriameer in Tanzania, werd opgericht in 1959. Het was de eerste echte voorziening voor gezondheidszorg in de regio. Sinds de oprichting heeft het ziekenhuis zich enorm ontwikkeld.

Er zijn jaarlijks gemiddeld 11.000 bevallingen in het Sengerema Designated District Hospital (Sengerema DDH) in Tanzania, evenveel als jaarlijks in heel Amsterdam. De babysterfte is in Tanzania tien keer zo hoog als in Nederland.

Hoge babysterfte in Tanzania

Veel baby’s worden in Tanzania prematuur en/of heel klein (1.0-2.0 kg) geboren. Ook worden veel kinderen geboren met ernstige asfyxie (zuurstoftekort bij de geboorte). Dit komt onder andere doordat veel vrouwen weinig gebruik (kunnen) maken van antenatale zorg (bijvoorbeeld door de afstand van huis tot een zorginstelling), maar ook door gebrek aan kennis en ervaring van medisch personeel. Met name in de dispensaries en health clinics (kleine zorginstellingen) in de omgeving van het Sengerema DHH zijn er weinig mogelijkheden in geval van nood tijdens de bevalling of bij de opvang van pasgeboren baby’s. Ziekte van de moeder tijdens de zwangerschap (zoals malaria, SOA’s, HIV, tuberculose) of een slechte voedingstoestand van de moeder kan leiden tot vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of erger nog, het overlijden van de baby voor de geboorte.

Project NICU

Met de wens de hoge babysterfte omlaag te brengen werd in 2015 werd door een samenwerking tussen het ziekenhuis in Tanzania en Stichting Vrienden Sengerema Hospital een Neonatale Intensive Care Unit (NICU) geopend in het Sengerema DDH. Na de opening van de NICU is de babysterfte in het Sengerema DDH met 40% gedaald in 2017. Onder andere betere training van het personeel in de opvang van pasgeboren baby’s, de mogelijkheid om (prematuur geboren) baby’s op te warmen in een couveuse, de mogelijkheid om bloedsuiker controles uit te voeren, suikerwater en antibiotica te geven, de mogelijkheid om respiratoire ondersteuning te geven middels CPAP of een zuurstof-neusbril hebben hieraan bijgedragen. De NICU in Sengerema voor Tanzaniaanse begrippen een ontwikkelde afdeling, waar kinderen vanuit de hele omgeving naar toe worden gebracht. Inmiddels worden jaarlijks meer dan 1600 kwetsbare baby’s opgenomen op de NICU, onder andere vanwege zuurstofgebrek tijdens de geboorte, infecties, prematuriteit en aangeboren afwijkingen. 

Noodzaak tot uitbreiding

Sinds de opening van de NICU is er een enorme toename geweest van het aantal opnames (van 500 in 2015 naar 1600 in 2019). De NICU is niet ingericht voor de grote hoeveelheid patiënten. In de praktijk betekent dit dat bedden, couveuses en ademhalingsondersteuning soms gedeeld moeten worden met wel vier kinderen. De NICU is een kleine en hele warme afdeling, waardoor de werkomstandigheden zeer uitdagend zijn. Er zijn onvoldoende verpleegkundigen voor de grote hoeveelheid baby’s die liggen opgenomen de NICU. Hierdoor is goede monitoring van de baby’s erg moeilijk. Daarnaast is het door de hoge werkdruk en lage lonen moeilijk voor het personeel om gemotiveerd en gezond aan het werk te blijven.

Bestuursleden Sandra en Sebastian verbleven voor het eerst in Sengerema van eind juli t/m begin oktober 2019. Sandra en Sebastian nauw betrokken bij de projecten in het Sengerema Hospital, vanuit Little Superheroes, maar ook vanuit Stichting Vrienden Sengerema Hospital. Begin 2021 keerden zij terug naar het Sengerema Hospital. Tijdens hun verblijven in Sengerema werd voor Sandra en Sebastian nog duidelijker dat het toegankelijker maken en verbeteren van de gezondheidszorg in Tanzania een grote impact kan maken op de Tanzaniaanse bevolking. Lees meer over de ervaringen van Sandra en Sebastian in de verschillende blogs die zij hebben geschreven tijdens het verblijf in Sengerema.

Betrokkenheid Little Superheroes

Stichting Little Superheroes en Stichting Vrienden Sengerema Hospital hebben de handen ineengeslagen om de uitbreiding van de NICU in het Sengerema Hospital tot een succes te maken (mede met behulp van sponsoring door Wilde Ganzen en het Albert Schweitzer fonds). In 2021 is de NICU verbouwd en in omvang verdrievoudigd. 

Footer